Rör-495x400.jpg

AVLOPPSANLÄGGNING

Vi på Björkfors Gräv & Markservice är diplomerade för avloppsanläggning och håller oss ständigt uppdaterade på de nya regler och krav som gäller i branschen.

Vi sköter även kontakten med kommunens tjänstemän. Allt för att göra det så enkelt och bekvämt som möjligt för dig som kund.

Skogsbilsvägsgrusning.jpg

VÄGUNDERHÅLL

Vi har grävmaskiner och lastbilar för att ta hand om de flesta typer av vägunderhåll!
 

Med våra lastbilar grusar vi och ser till att vintervägar är framkomliga.

Dikning och andra åtgärder för säkra vägar är andra saker vi ser som naturliga att erbjuda våra tjänster till.

 

 

BUSKRÖJNING

Björkfors Gräv & Markservice erbjuder buskröjning, trädklippning och grävning i svår terräng med vår specialmaskin Menzi Muck M545X.

 

Det är en spindelgrävare som kan ta sig fram överallt som till exempel branta sluttningar i skog och mark samt sjökanter.

Vi är väldigt flexibla i vårt arbete med spindelgrävaren och vänder oss till kunder i södra Sverige. Hör av er så berättar vi mer!

 

ANLÄGGNINGSARBETE

Vi på Björkfors Gräv & Markservice löser de flesta uppdrag när det gäller anläggnings-arbete. Med vår uppdaterade maskinpark löser vi de mest komplexa uppgifterna.

 

Vår spindelgrävare MenziMuck M545X klarar av de mest brutala lutningar eller svåråtkomliga miljöer som kräver grävarbete.

 

Finns behov av specialmaskiner så löser vid det för det enskilda behovet! Hör av er så får ni veta mer.

 

Kvalitet och miljö

Björkfors Gräv & Markservice är certifierade enligt PEFC/05-22-53

Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard definierar de krav som ska vara uppfyllda för att certifikat eller bevis om gruppcertifiering för entreprenörer ska kunna utfärdas.

På en PEFC-certifierad skogsentreprenör ställs vissa baskrav som gäller till exempel kompetensnivå, användning av miljögodkända drivmedel, avfallshantering och nödlägesrutiner.  

Utöver det krävs att den certifierade entreprenören uppfyller tillämpliga delar av Svensk PEFC skogsstandard, som omfattar skogsbruksstandard, social standard och miljöstandard.

logo_rund.png
  • Facebook Social Ikon
  • Instagram

©2020 migoAD for Björkfors Gräv